This is a past event. Registration is closed. View other British Chamber of Commerce Vietnam events.

Event Details

CHỦ ĐỀ: Bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý hiệu quả bằng cách áp dụng ISO/IEC 27701 (PIMS)


Các tổ chức và doanh nghiệp cần thực hiện những điều gì để triển khai một cách hiệu quả hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, tối ưu nguồn lực và đảm bảo việc tuân thủ các qui định pháp lý, tất cả sẽ được giải đáp thông qua workshop "Bảo vệ dữ liệu cá nhân & đảm bảo tuân thủ các qui định pháp lý hiệu quả bằng việc áp dụng ISO/IEC 27701 (PIMS)" được trình bày bởi chuyên gia dày dặn kinh nghiệm Đoàn Văn Khải đến từ Viện Tiêu Chuẩn Anh (BSI).


Thông tin buổi Hội thảo:

 • Ngày tổ chức: Thứ Năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
 • Thời gian: 1:30 PM - 5:00 PM (GMT+7)
 • Hình thức: Trực tuyến qua Zoom
 • Phí tham dự:
 • Đối với Hội viên (tất cả nhân viên trong công ty thành viên của BritCham): Miễn phí
 • Đối với người tham dự không phải là Hội viên: 250,000 VND
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Có Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành


Nhờ mối quan hệ đối tác lâu dài, các hội viên của BritCham sẽ có cơ hội tham gia độc quyền các buổi Training Workshop do BSI tổ chức trong tương lai.


__________________________________________________________________


TOPIC: Personal data protection and ensure effectiveness compliance with legal requirements via implementing ISO/IEC 27701 (PIMS)


Organizations and businesses must undertake several measures to effectively deploy personal data protection activities, optimize resources, and ensure compliance with legal regulations. These steps are outlined in the workshop titled "Personal data protection and ensure effectiveness compliance with legal requirements via implementing ISO/IEC 27701 (PIMS)" led by the seasoned expert Doan Van Khai from the British Standards Institute (BSI).


Event details:

 • Date: Thursday, 18th July 2024
 • Time: 1:30 PM - 5:00 PM (GMT+7)
 • Format: Online via Zoom
 • Fee:
 • Member (All employees of the BritCham's membered companies): Free of charge
 • Non-member: 250,000 VND
 • Language: Vietnamese
 • Online certificate upon successful completion available


Through a long-term partnership, BritCham members will gain exclusive access to BSI's future training workshops.

Jul 18, 2024

13:30 - 17:00 GMT+7

Agenda

 • 13:30 - 13:40Giới thiệu chương trình / Introduction
  13:40 - 14:00An toàn thông tin – Mục tiêu quan trọng của các tổ chức và doanh nghiệp / Information security - An important goal of organizations and businesses
  14:00 - 14:30Tóm tắt về Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISMS – tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 27001 / Summary of Information Security Management System ISMS - International standard ISO/IEC 27001
  14:30 - 15:00Bảo vệ dữ liệu cá nhân – Qui định pháp lý của Việt Nam và các Quốc gia khác (ND13/ND-CP; GPDR, APPI, PDPA) / Personal data protection – Legal regulations of Vietnam and other countries (ND13/ND-CP; GPDR, APPI, PDPA)
  15:00 - 15:15Break
  15:15 - 16:30Quản lý Quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân theo chuẩn mực Quốc tế, giới thiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 27701 / Managing Privacy and personal data according to international standards, introducing ISO/IEC 27701 standard
  16:30 - 17:00Hỏi đáp / Q&A session

10:00 - 10:05 : Welcome remark 

10:05 - 10:10 : First session 

10:10 - 10:30 : Second session 

10:30 - 10:45 : Third session 

10:45 - 11:00 : Closing remark

Speakers

 • Van Khai Doan (BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR - HEAD OF DIGITAL TRUST, BSI VIETNAM / Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Trưởng bộ phận Niềm tin Kỹ thuật số, BSI VIETNAM of BSI VIET NAM)

  Van Khai Doan

  BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR - HEAD OF DIGITAL TRUST, BSI VIETNAM / Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Trưởng bộ phận Niềm tin Kỹ thuật số, BSI VIETNAM of BSI VIET NAM

  Read Bio
 • Van Khai Doan (BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR - HEAD OF DIGITAL TRUST, BSI VIETNAM / Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Trưởng bộ phận Niềm tin Kỹ thuật số, BSI VIETNAM of BSI VIET NAM)

  Van Khai Doan

  BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR - HEAD OF DIGITAL TRUST, BSI VIETNAM / Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Trưởng bộ phận Niềm tin Kỹ thuật số, BSI VIETNAM of BSI VIET NAM

  Read Bio
 • Van Khai Doan (BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR - HEAD OF DIGITAL TRUST, BSI VIETNAM / Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Trưởng bộ phận Niềm tin Kỹ thuật số, BSI VIETNAM of BSI VIET NAM)

  Van Khai Doan

  BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR - HEAD OF DIGITAL TRUST, BSI VIETNAM / Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Trưởng bộ phận Niềm tin Kỹ thuật số, BSI VIETNAM of BSI VIET NAM

  Read Bio
 • Van Khai Doan (BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR - HEAD OF DIGITAL TRUST, BSI VIETNAM / Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Trưởng bộ phận Niềm tin Kỹ thuật số, BSI VIETNAM of BSI VIET NAM)

  Van Khai Doan

  BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR - HEAD OF DIGITAL TRUST, BSI VIETNAM / Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Trưởng bộ phận Niềm tin Kỹ thuật số, BSI VIETNAM of BSI VIET NAM

  Read Bio

Tickets

Member
Complimentary
Non-member
₫250,000
Menu